COOKIE VERKLARING EN PRIVACY

Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen wij duidelijk zijn in welke cookies we gebruiken en waarvoor deze gebruikt worden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen op het moment dat u een webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Cookies zorgen voor dat wij u herkennen bij het bezoek van onze website, onthouden uw voorkeuren en zorgen ervoor dat u zicht niet iedere keer hoeft aan te melden bij een volgend bezoek.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om de website te laten werken; functionele cookies en marketing cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Functionele en Marketing cookies kunt u zelf aan of uit zetten.

  • Functioneel

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website naar behoren te laten functioneren, en herkennen u bij een volgend bezoek waardoor u zich niet opnieuw hoeft aan te melden. Deze cookies houden ook web statistieken bij  en lossen eventuele fouten op. Dit soort optimalisatiecookies maken uw (volgende) bezoek aan onze website eenvoudiger en efficiënter.

Wij gebruiken hiervoor: Google Analytics, Hotjar en Blue Conic

  • Marketing

Deze cookies zorgen ervoor dat ons aanbod in producten en diensten aansluit op uw voorkeuren. Op deze manier krijgt u snel een overzicht van een zo relevant mogelijk aanbod in producten en diensten; zo kunt u doeltreffend en tijdbesparend door onze website navigeren.

Wij gebruiken hiervoor: YMLP (e-mail), MailChimp (e-mail), LinkedIn (social), Facebook (social) en YouTube (social)

Toestemming voor gebruik en beheer van cookies

Voor het gebruik van functionele en marketing cookies is toestemming vereist. De mogelijkheid om het gebruik van deze cookies wel of niet te accepteren, geven wij u bij uw eerste bezoek aan de website.

Ook in uw browserinstellingen kunt u uw cookies beheren. Dat kan op de volgende manieren:

  • U krijgt een waarschuwing voordat cookies worden geplaatst
  • U kiest overal toestemming voor geven of keuzes opslaan
  • U regelt in om reeds geplaatste cookies te verwijderen

Maakt u gebruik van meerdere browsers en/of computers, dan dienen deze instellingen afzonderlijk op iedere computer, tablet of telefoon te worden ingesteld. Hierbij de link naar de meest voorkomende browsers van onze website om dit in te regelen.

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari (Apple)

Firefox (Mozilla)

 

Let op!

Wij attenderen u op het feit dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, de website mogelijk niet optimaal voor u werkt; u moet bijvoorbeeld steeds opnieuw inloggen, u krijgt geen relevante producten of diensten meer te zien dat aansluit bij uw voorkeuren, waarbij uw gebruiksgemak afneemt.

Met deze informatie willen wij u aangeven te voldoen aan de cookiewetgeving en altijd zorgvuldig met uw privacy om te blijven gaan. Ook in de toekomst zullen we deze uitgangspositie als prioriteit hanteren bij verbeteringen rondom uw gebruikerservaring.

Wijzigingen in privacy instellingen en cookie verklaring

Er kunnen in de loop van tijd wijzigingen worden aangebracht in onze privacy instellingen en onze cookie verklaring. Bekijk daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te zijn van de laatste updates.

 


PRIVACYVERKLARING SAMENVATTING

“Van Ommen B.V.” respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. “Van Ommen B.V.” verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. 

“Van Ommen B.V.” verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. 

Als “Van Ommen B.V.” bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt “Van Ommen B.V.” van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

“Van Ommen B.V.” draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen. 

“Van Ommen B.V.” heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en vervult de taken zoals de Autoriteit heeft vastgesteld. Via dit telefoonnummer en/of emailadres kunt u contact met hem opnemen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website. 


PRIVACYVERKLARING 
“Van Ommen B.V.” verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. “Van Ommen B.V.” handelt binnen de kaders van de wet. 

Opbouw privacyverklaring 
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met “Van Ommen B.V.”. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
“Van Ommen B.V.” gevestigd te Voorste Kerkweg 4, 7361 ET, Beekbergen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming/Privacy officer

Privacy officer (of andere functionaris verantwoordelijk voor privacy)
“Van Ommen B.V.” heeft, ervoor gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Dit is iemand die erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De werkzaamheden van de privacy officer bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op privacy@vanommen.nl.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens. 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. 

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?
“Van Ommen B.V.” verzamelt wel bij derde partijen. 
Binnen ons dealernetwerk worden aan Van Ommen B.V. klantgegevens beschikbaar gesteld om een goededienstverlening richting de eindgebruiker te kunnen faciliteren.


MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken
Onze redenen
Onze rechtmatige belangen
Consumentenservice
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de Consumentenservice, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product, algemene vraag, enz.).
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen

Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
Efficiënter zijn
 
Wedstrijden, marketing en andere promoties
Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 9 en Deel 10 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.
Met uw toestemming (indien vereist)
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Onze rechtmatige belangen

Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Externe sociale netwerken
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.
Met uw toestemming (indien vereist)
Onze rechtmatige belangen

Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Personalisatie (offline en online) 
Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor kiest. Zo onthouden wij bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien vereist) tonen wij u ook specifieke inhoud of promoties van Van Ommen B.V. die op maat van uw interesses zijn.Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven in Deel 10 hierna.
Afhandeling van bestellingen 
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Met uw toestemming (indien vereist)
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen
 
Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
Efficiënter zijn
Onze assets en ons personeel beschermen
 
Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging)
Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Als u meerdere Van Ommen B.V. accounts hebt, behouden wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.
Wettelijke redenen of fusie/overname
Ingeval Van Ommen B.V. of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze website af te dwingen.
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen
 
Naleving van wettelijke verplichting-en
Onze assets en ons personeel beschermen

Wij raden u aan de privacyverklaring van Facebook, Google, LinkedIn en Twitter te lezen:
Facebook
Google
LinkedIn
Twitter

Delen we de gegevens met andere partijen? 
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 
“Van Ommen B.V.” heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt “Van Ommen B.V.” ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Welke rechten hebt u? 
“Van Ommen B.V.” vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onze website www.phantom.eu contact op te nemen met ons. 

U kunt de volgende rechten uitoefenen: 
•    Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
•    Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
•    Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
•    Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
•    Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
•    Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar. 


Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens 

“Van Ommen B.V.” vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe kunt u contact met ons opnemen? 
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@vanommen.nl.

VERSIE: 1.1 datum 02-02-2022
 

Heeft u nog vragen?
Bel ons tijdens kantooruren (08:00 - 18:00)

Phantom.eu
Voorste Kerkweg 4
7361 ET Beekbergen
Postbus 28, 7360 AA Beekbergen
T: 0800-7426866
E: info@phantom.eu